Welkom

Het coördinerend orgaan wil graag een nieuw lid verwelkomen. Ivan Troescher van de governance werkgroep neemt de governance zetel in. We kijken ernaar uit om met hem samen te werken om de doelstellingen van het procesteam te bereiken. Een bedankje aan allen die hebben geholpen met het interviewproces, zodat het een meer armen lengte en inclusief proces van selectie.

We willen ook Barbara Wolkowitz van Chicago verwelkomen in de financiële juridische groep WG. Met het verlies van Greg Lubkin had die groep geen juridische steun voor de juridische vragen die zich voordoen. Wij zijn blij met Barbara's ervaring en bereidheid om betrokken te zijn bij de overlegvragen van de raad en de gemeenschap die naar het Procesteam komen.

Het waarderen van al het procesteam in alles wat je doet om diep te denken en te verbinden.

Het coördinerende orgaan van het procesteam,
Catherine Eveillard, Jim Fladmark, Kristine McCutcheon, Janet Bronstein, Nora Weiser, Shel Sampa Fisher

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *